``Kendu eta jartzeko`` hortzeria mugikorrak

  • Erretxinaz beteak
  • Erretxina partzialak kakoekin
  • Protesi eskeletikoak (metalfina + erretxina)
  • Atatxeak / klipak / atxikipen imanak

Protesi finkoa

  • Koroak / zubiak zimendatutak
  • Metal-portzelana
  • Portzelana
  • Zirkonioa
  • Karillak
  • Onlays / inlaysa

Eskatu hitzordua

943 11 83 33